Projecting Knowledge

Publications

Lantern Lecture Reconstruction: Lezing met lichtbeelden ‘De oude Babylonisch-Assyrische beschaving’ door F. M. Th. Böhl, Groningen, 10 december 1920 & Leiden, >1927

Lezing met lichtbeelden ‘De oude Babylonisch-Assyrische beschaving’

door F. M. Th. Böhl, Groningen, 10 december 1920 & Leiden, ˃1927

Tijdens ons onderzoek in het archief van het Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), in Leiden, stuitten wij op een manuscript van een lezing uit 1920 (herhaald in 1927 of later). Het behoort tot de nalatenschap van Professor Assyriologie Frans M. Th. Böhl (vanaf 1949 de Liagre Böhl geheten) dat dit instituut beheert. Het is een van de weinige, door ons aangetroffen teksten – in manuscript of typoscript – die zich laat combineren met de bijbehorende, geprojecteerde glasdia’s uit dezelfde collectie – althans voorzover zij overgeleverd zijn. Vanwege deze bijzondere omstandigheid, en vanwege het feit de glasplaten gedurende de lezing werden vertoond (en niet, bijvoorbeeld, apart, na een pauze), hebben wij, met toestemming van het NINO, de tekst van de lezing met de aanwezige glasplaten in een document samengevoegd om een indruk te geven van een dergelijk optreden. U kunt dit document hier vinden.

 

Illustrated lecture ‘The ancientBabylonian-Assyrian civilization’

by F. M. Th. Böhl, Groningen, December 10, 1920 & Leiden, ˃1927

During our research in the archives of the Netherlands Institute for the Near East (NINO), in Leiden, we found a manuscript of a lecture delivered in 1920 (repeated in 1927 or later). It belongs to the papers of Professor of Assyriology Frans M. Th. Böhl (since 1949 his name was de Liagere Böhl) that are kept at this repository. It is one of the few lecture texts we have found—in either manuscript or typescript—that can be combined with the accompanying, projected glass slides in the same collection—insofar as they have come down to us. Because of this rare circumstance, and because these slides were shown simultaneously with the lecture (and not, for instance, afterwards, after an intermission), we have, with the permission of NINO, put the two elements of this lecture side by side in one document to suggest the flow of an illustrated lecture. You can access this document here.